Drevené šindle - VECTOR
ÚVOD   |   POKRÝVANIE   |   HISTÓRIA   |   TECHNOLÓGIA   |   GALÉRIA   |   CENY

História výroby drevených šindľov a kvalitatívne kritériá

Naša firma vyrába drevené šindle už od roku 1986. Výroba od vtedy prešla rôznymi kvalitatívnimi a kvantitatívnymi stupňami. Spočiatku sme vyrábali ručne štiepané šindle s kapacitou 1500 ks mesačne. Drevo potrebné na štiepané šindle musí byť ľavotočivé /poz. vlákno vytrhnuté z dreva smeruje vľavo /. Takéhoto dreva je v našich lesoch približne 10 - 15 %. Ostatné je buď rovné, alebo pravotočivé. Keď chceme štiepať pravotočivé drevo, tak je to možné, avšak kusy dreva majú tvar špirály. Takto naštiepané drevo musíme opracovať obojručným nožom do požadovaného tvaru. Z takéhoto dreva je výťažnosť 250 - 350 ks/m3.

Z ľavotočivého dreva je výťažnosť 500 - 600 ks/m3, pričom je vyššia kvalita. Kvalita šindľov závisí od povrchu šindľa. Čím je hladší, tým je kvalitnejší, pretože voda skôr steká po dreve a menej sa vpíja. Šindle by mali obsahovať čo najmennej hŕč, ktoré by mali byť malé. Nesmú obsahovať hrče, ktoré by mohli vypadnúť. Ďalšie kritérium kvality je hrúbka šindľov v mieste kde sa spájajú / viď obr.Kvalitné šinde musia byť naštiepané od stredu do kraja, aby letokruhy prechádzali kolmo na šírku šindľa viď obr.Takýto šindeľ má najmenšiu rozťažnosť do šírky. Nemá deformácie do bokov ako šinde vyrobené z dosiek. Posledným kritériom kvality je hustota letokruhov. Šindle sa vyrábajú výlučne z mäkkého dreva, t.j. smrek, jedľa.

Vznik firmy

Skutočný začiatok vzniku predchodcu firmy Vector-Company s.r.o. bol v zime roku 1986/87. Dedinský majster, výrobca drevených nádob na salaše, drevených šindľov a rôznych iných výrobkov z dreva, Anton Berčík /+75 r.Čierny Balog, Medveďovo/ prijal objednávku na výrobu 1600 ks drevených šindľov. Túto prácu vykonal spolu so svojim vnukom Miroslavom Berčíkom /17 r., 2005 zakladateľ Vector –Company s.r.o./

     Drevené šindle vyrábali tradičným spôsobom kálaním a následným strúhaním obojručným nožom na drevenom koníku. Svojho vnuka pritom učil všetky finty pri výbere dreva a spracovaní. Zákazku úspešne dokončili a predali. Dodnes slúžia na jednej chate na Krpačove.

     V nasledujúcom roku prehovoril Miroslav Berčík svojho otca Jána Berčíka /50 r./, aby drevené šindle začali vyrábať vo vačších množstvách. Ján Berčík bol veľmi dobre technicky nadaný človek. Vedel  vymyslieť technické riešenie a následne vyhotoviť kompletný stroj alebo vylepšený pôvodný stroj.

     V roku 1987 sme vyrobili 5000 ks štiepaných drevených šindľov, následne ručne hobľovaných na hobľovačke. Na hobľovačke sme prispôsobili nože do tvaru elipsy, pričom sme už vtedy začali vyrábať drevené šindle  s charakteristickým tvarom pre našu budúcu firmu. Šindle už vtedy mali  v priereze tvar dvoch zbiehajúcich sa eliptyckých dráh/tak vyzerajú kvalitné štiepané šindle/. Presne takých ako učil dedinský majster svojho vnuka. Drevené šindle musia byť v mieste spájania , čo najhrubšie – 1 zásada. Takto vznikla I. generácia najjednoduchšieho stroja na hobľovanie drevených šindľov.

     Drevené šindle sme vyrábali len v čase voľna v množstvách do 15000 ks ročne až do roku 1991. Postupne sme zistili , že nie je dostatok ľavotočivého dreva potrebného k výrobe. Preto sme vyrobili ďalší stroj na rezanie šindľov od kraja do stredu/čisté radiálne rezy, drevo nemá snahu krútiť sa do špirály/.Platí tu samozrejme 2.zásada. Drevené šindle z jednej strany nesmú obsahovať hrče, pričom z druhej strany len jednu hrču veľkosti do 1 cm, alebo žiadnu. Je to kvôli tomu, že hrče vytvárajú v šindľoch pnutie, ktoré ich deformuje do strany. Následne pukajú v miestach spojov.  Okrem toho vlákna dreva obchádzajú hrče malými oblúkmi. Pri rezaní šindľov cez hrče a blízko nich v podstate píla prereže vlákna obchádzajúce hrče. V týchto miestach sa vpíja  do dreva viac vody ako na iných miestach. Kde je viac vody môže vzniknúť skôr hniloba.

     V roku 1991 Ján Berčík založil živnosť s názvom  Ján Berčík- Vector, výroba drevených šindľov. Zároveň už mal vyrobený stroj na rezanie šindľov a druhý stroj na hohľovanie šindľov so strojovým posunom/hobľovanie jednej strany na jeden krát/. Tak vznikla II.generácia strojov na výrobu drevených šindľov.  Ján Berčík rozvíjal firmu v priestoroch humna svojho otca dedinského majstra. Všetko čo zarobil vrátil spať do vývoja a rozvoja firmy. Podnikal bez úverov s malým ziskom, ale istotou stáleho rozvoja firmy .

     V roku 1995 Ján Berčík spolu so synom Miroslavom postavili v Brezne časť Lúčky dielňu na výrobu šindľov spolu so skladom na prirodzené sušenie v klietkach.

     V roku 1996 sme vyrobili III. generáciu strojov. Rezací stroj rezal 2 kláty dreva radiálnym rezom automaticky. Stroj na hobľovanie šindľov vykonával 5 operácií naraz so strojovým posunom. Bolo to technické rešienie, ktoré zabezpečilo firme Jána Berčíka absolútnu dominanciu na trhu v kvalite, cene a množstvách vyrobených drevených šindľov. Začali s nami  obchodovať  firmy vyrábajúce drevenice a drevené strechy z celého Slovenska, hlavne zo Zázrivej a Oravy.

     V nasledujúcich rokoch sme sa sústredili na to, aby naše šindle boli aj kvalitne ošetrené proti drevokazným hubám a plesniam. Od roku  1997 sme pochopili skutočnosť, že šindle musíme pribíjať čo najtenšími klincami. Od tohto roku sme spolu so šindľom dodávali aj špeciálne klince hrúbky 2.2 x63 mm pozinkované. Pretože dovtedy takéto klince nikto nevyrábal zákazníci používali klince hrúbky 2.5 -2.8 mm, čo malo za následok častejšie praskanie.

     V roku 1997 sme vyrobili máčacie zariadenie na 5OO ks drevených šindľov. Bol to jednoduchý stroj, ktorý zabezpečoval kompletné 1 hodinové ponorenie šindľov v 10% roztoku Katritu. Cieľom firmy bola vakuovotlaková impregnácia šindľov s 30 ročnou zárukou proti prehnitiu. Toto technické zariadenie bolo spustené do prevadzky v roku 2004 /  vlastná výroba Miroslav Berčík/.

     Od roku 1997 niektoré stavbárske firmy z Oravy nakupujúce u nás drevené šindle si účtovali neprimeraný rabat vo výške 40 a viac %. Týmto začal prevládať názor, že drevené šindle sú zbytočne drahé. Samotný výrobca zarobil na 1 šindli polovicu z toho čo výrobca drevenice. Okrem toho si výrobca drevenice účtoval za pokládku 90-100% z ceny šindľov/Vector 50%/.

Od  roku 2001 sme sa nevyhli kopírovaniu našich výrobných zariadení firmami z Oravy a B.Bystrice. Problémom  pre tieto firmy bol a bude neustály vývoj techniky vo firme Vector –Company s.r.o. a skutočný záujem  výroby „kvality“ na 1. mieste, ako aj snaha zachovať architektonické a kultúrne dedičstvo našich predkov pre naše deti.

     V roku 2005 založil Miroslav Berčík firmu Vector –Company s.r.o.. Opustil staré zamestnanie, ktoré ho celkom nenaplnilo a začal sa od roku 2004 /živnosť/ naplno venovať výrobe drevených šindľov. Hneď v roku 2004 vyrobil spoločne s otcom IV. Generáciu strojov. Výroba je znova o trochu kvalitnejšia a výkonnejšia. Vyvinul nový tvar frézy s povrchom štiepaného červeného smreka. Šindle začal pribíjať klincami hrúbky 1.6 x 1 mm /nemožnosť prasknuia  od klinca/.Začal sa venovať strechám a stavbám.  Hneď v roku 2004 získal lukratívnu zákazku , dodávka strechy na Kolibe Goral Donovaly. Od vtedy do roku 2008 vyhotovil približne stovku striech a desiatku stavieb. S každou stavbou sa púšťa do zložitejších a náročnejších vecí. Firma pracuje vo vysokej kvalite a produktivite,s najmodernejšou technikou na trhu. Tak isto spolupracuje s najlepším architektom na drevenice - ing.arch.Igor Karkošiak  /Nižná Boca 0905352800/ a dodávateľom masívnych štýlových doplnkov interiérov p. Igorom Trnavským /Pohronská Polhora, 0905515385/.   Ceny prispôsobujeme trhu, na pokládku drevených šindľov  účtujeme 50% z ceny šindľov, pretože máme záujem aby drevené šindle nevytlačili lacné a neestetické krytiny.