Drevené šindle - VECTOR
ÚVOD   |   POKRÝVANIE   |   HISTÓRIA   |   TECHNOLÓGIA   |   GALÉRIA   |   CENY   |   ČLÁNKY

Znovuobjevená krása šindle

Znovuobjevená krása šindle ve spojení s moderními technologiemi a materiály

Střechy pokryté šindelem mají nezaměnitel nou osobitost, charakteristiku vyplývající ze struktury štípaného dřeva, lehkost, plastičnost a variabilitu. Ze štípaných šindelů lze zhotovit libovolný tvar střechy. Štiepané drevené šindle patří nejen na památkově chráněné objekty, ale díky moderním im pregnačním a konzervačním látkám, jež pod statně prodloužily jejich životnost, i na nové roubené a dřevěné domy, zahradní altány či pergoly.

K výrobe drevených šindľov se v našich podmínkách používá v zimním období čerstvě pokácené smrkové či modřínové dřevo. Vybírá se ve vyšších polohách takové, aby jeho letokruhy byly hustě vedle sebe a vlákna se stáčela mírně doleva. Dřevěné šindele se vyrábějí štípáním a pak se ručně opracovávají pořízem. Podle délky budoucího šindele se nařežou špalky, paprskovitě se rozštípají, opracují pořízem na obřezlici, vyfrézuje se drážka a hotové šindele se vyrovnají do hrání chráněných před deštěm, aby do léta vyschly (zručný řemeslník vyrobí za směnu 150 – 200 ks). Vyschlé šindele se pak vyrovnávají do balíků po 1 m2 a namáčejí se v ochranném roztoku. Takto vyrobený šindel je po vyschnutí připraven k pokrývání. Pracnost ruční výroby a originalita každého kusu se následně projevuje v ceně takovéto krytiny, což brání jejímu většímu rozšíření.

Šindel drevený nebo plastový? Tuto otázku si zájemci o pěknou a dříve běžnou krytinu již dnes mohou položit. Kromě tradičního dřevěného štípaného šindele se na trhu již tři roky prodává věrná kopie tohoto šindele, ale vyrobeného z recyklovaného plastu. Výrobek je chráněn užitným vzorem a nabízí se pod názvem EUREKO DDS. Tvarem je podobný šindeli ze dřeva, i způsob montáže je obdobný. Povrchovým vzhledem, s výraznou kresbou letorostů se podobá letité šindelové krytině. Motivem je dosažení stejného vzhledu krytiny jako u dřevěného šindele s výhodou bezúdržbovosti a finanční dostupnosti této krytiny. Nároží, úžlabí či volská oka se vykrývají skosenou šablonou, nepoužívají se žádné hřebenáče nebo vyplechovaná úžlabí. Přechod mezi sousedními stranami střechy je tak plynulý a střecha zhotovená ze šindele je tím na první pohled odlišná od ostatních svým měkkým malebným vzhledem. Odpověd, proč je na trhu vedle sebe šindel ze dřeva s šindelem z tak odlišného materiálu je jednoduchá. Šindel vyrobený štípáním ze dřeva spolu s následným ručním opracováním viz. výše je jednou z nejdražších krytin na našem trhu, což některé zájemce odradí a následně „ozdobí“ svou roubenku betonovou krytinou, plechem nebo asfaltovým šindelem. Dalším faktorem je následná stálá údržba, spočívající v pravidelné obnově ochranného nátěru každých tři až pět let. Dřevěný šindel má však své nezastupitelné místo na památkových objektech nebo u zákazníků, kteří dávají dřevu jako přírodnímu materiálu zásadní přednost. Co však s těmi tisíci majiteli roubených chaloupek, na kterých ještě pod lepenkou nebo eternitem slouží jako nosná konstrukce původní dřevěný šindel? I oni mají svou představu o navrácení původního vzhledu své chaloupce. A nejen těmto zákazníkům je určen šindel vyrobený z recyklovaného plastu, který je o 2/3 levnější a nevyžaduje již žádnou údržbu. Výrobcem je naopak poskytována 30 – ti letá záruka na materiál při životnosti podstatně delší. Výhodou je i nízká hmotnost krytiny (max. 7 kg/m2), díky níž nevyžaduje původní krov náročnou rekonstrukci. Postačí výměna poškozených prvků a krov může sloužit dál. U novostaveb nebo rozsáhlých rekonstrukcí se může s touto vlastností počítat a tím ušetřit nemalé finanční prostředky, které by se jinak musely investovat do nového krovu.